Afnemers

Een gevarieerde groep maakt gebruik van de routedatabank: gemeenten, onderwijsinstellingen, belangenbehartigers, cartografen, app-bouwers.
Voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) en de Atlas voor de Leefomgeving vormt de routedatabank de basis.

Denk bij gebruik aan bijvoorbeeld meldkamers. Als een fietser of wandelaar is gevallen of een beginnende bosbrand wil melden, kan de meldkamer de locatie van de melding via een knooppuntnummer sneller vinden.
Een gemeente zet de data in om aan te geven waar de eikenprocessierups bestreden moet worden zodat recreanten hiervan geen hinder ondervinden. Of: een ziekenhuis dat gedetailleerde fiets- en loopinfrastructuur in kaart wil brengen voor een onderzoek naar gezondheid in relatie tot fysieke (leef)omgeving onder ouderen.

Een tevreden gebruiker: “complimenten voor de professionele omgeving waarin ik terecht ben gekomen;
zo’n geoportaal wens je iedereen!”

foto polder - Jan Kok

Voorbeeld van toepassing

Een deel van de recreatieve routedata staat ook op de PDOK, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Het is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Routes zijn daarin te bekijken, maar niet te downloaden.

Klik om naar de PDOK te gaan