Afnemers

Een gevarieerde groep maakt gebruik van de routedatabank: gemeenten, onderwijsinstellingen, belangenbehartigers, cartografen, app-bouwers.

Voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) en de Atlas voor de Leefomgeving vormt de routedatabank de basis.

foto polder - Jan Kok

Voorbeeld van toepassing

Een deel van de recreatieve routedata staat ook op de PDOK, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart. PDOK Kaart is een samenwerking tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en het Kadaster en heeft tot doel om geografische informatie van de rijksoverheid centraal te ontsluiten. Routes zijn daarin te bekijken, maar niet te downloaden.

Klik om naar de PDOK te gaan