Ontwikkeling en design: juist digitaal marketing bureau
Content: Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet
Foto’s: Han van der Voet, Ad Snelderwaard, Fietsplatform en  Wandelnet.

De Routedatabank is een initiatief van en ontwikkeld door het Fietsplatform, in samenwerking met Geonovation & Nexpri en met bijdragen van Wandelnet, NTFU, KNHS en regionale netwerkbeheerders.

Stichting Landelijk Fietsplatform heeft de routedatabank met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van de routedatabank. Tevens behoudt stichting Landelijk Fietsplatform te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen. Het Landelijk Fietsplatform doet haar uiterste best om de kwaliteit van de informatie op peil te houden.

Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevens/bestanden en of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fietsplatform.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from Stichting Landelijk Fietsplatform.