Vraag en antwoord

Heb je nog specifieke vragen. Kijk hieronder of je vraag er al bij staat.

> Welke data kan ik downloaden?

De volgende data zijn beschikbaar: LF-routes, regionale fiets- en wandelnetwerken (de knooppunten en de routelijnen), overstappunten (bijv. TOP’s en Natuurpoorten), LAW’s, Streekpaden, NS-wandelingen, OV-stappers (oude NS-wandelingen) en Stad te Voet-netwerken. Verder zijn MBT-routes en ruiter- en menroutes beschikbaar. Deze laatste zijn alleen door overheden te downloaden.

> Hoe actueel is de Routedatabank?

De routedata worden één tot twee keer per maand geactualiseerd. Het Fietsplatform en Wandelnet zijn voor de actualiteit van de routenetwerkdata afhankelijk van de input van de regionale beheerders. Wij benaderen de regionale beheerders actief om de meest recente brondata te verzamelen en te verwerken tot het landelijke fiets- en wandelnetwerkbestand. De NTFU en KNHS hebben doorlopend contact met regionale en lokale organisaties om hun landelijke MTB- en ruiterroutebestand actueel te houden. Beide organisaties zijn nog bezig met de opbouw van het bestand.

> Wat zijn de technische aspecten van de Routedatabank?

De fietsdata zijn gebaseerd op BRT/TOP10NL (hartlijnen, hoge geometrische nauwkeurigheid), dus onderverdeeld in kleine lijnstukjes. Deze routelijnen zijn specifiek voor beleidsdoeleinden bedoeld en worden in RD-projectie aangeboden. Op de pagina Downloaden voor consumententoepassingen worden de routelijnen (LF-routes en fietsnetwerken) ook als samengevoegde lijnen aangeboden: dus één lijn van knooppunt tot knooppunt of één lijn per LF-route. Deze routelijnen worden in de projectie WGS84 aangeboden en zijn daarmee direct voor internettoepassingen en apps te gebruiken.
De routelijnen die in hartlijnen en RD worden aangeboden zijn in twee richtingen gedigitaliseerd. Voor routelijnen in één richting kun je bij fietsnetwerken rijrichting=2 wegfilteren en voor LF-routes rijrichting=b. Je kunt ook onder tabblad Downloaden voor consumententoepassingen de geaggregeerde routelijnen in WGS84 downloaden.

> Het bestand wordt niet gedownload/ik kan het gedownloade bestand niet vinden.

Onder Windows: klik op Crtl J. Onder MacOS: appeltje-J.

> Kan ik het bestand ook in een ander formaat krijgen?

Je kunt kiezen uit de zes exportformaten die worden aangeboden: shape, gml2, gml3, json, Excel en csv. Voor omzetting van bijv. shape naar kml kun je een gratis converter gebruiken.

> Ik wil alleen één routelijn tussen de knooppunten, kan dat?

De routelijnen opgebouwd uit Top10NL-hartlijnen in RD worden in twee richtingen aangeboden. Voor routelijnen in één richting kun je bij fietsnetwerken rijrichting=2 wegfilteren en voor LF-routes rijrichting=b. De routelijnen zijn dan gebaseerd op BRT/TOP10NL (hartlijnen, hoge geometrische nauwkeurigheid), dus onderverdeeld in kleine lijnstukjes. Je kunt ook onder tabblad Downloaden voor consumententoepassingen de geaggregeerde routelijnen in WGS84 downloaden. Die worden altijd in één richting aangeboden.

> Kan ik alleen de data in een bepaald gebied selecteren?

Ja dat kan. Je kunt selecteren op fietsregio, op provincie of zelf een gebied tekenen.

foto fietsers op voetveer - foto Gerda van Piggelen

Samenwerking

De online routedatabank staat open voor verdere uitbreiding met andere recreatievormen. Zo werken we aan één digitaal loket voor recreatieve data. Sinds einde 2021 zijn de routedata van Wielersportbond NTFU en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS beschikbaar.