Hoe werkt de routedatabank

Onderscheid tussen download voor overheden of consumententoepassingen.

UITLEG OVER DOWNLOADEN VAN ROUTEDATA

Downloaden voor overheden

We ontvangen een bijdrage van de overheid om de data actueel te houden. Overheden kunnen de data daarom gratis downloaden voor het gebruik voor eigen beleids- en beheerdoeleinden. Er is ook een webservice (wmf en wfs) beschikbaar om rechtstreeks op de landelijke routedatabank in te loggen. Ambtenaren kunnen een wachtwoord aanvragen bij Jon Rietman.

Downloaden voor consumententoepassingen

Niet alle regio’s volgen hetzelfde beleid inzake datalevering. De beheerders van de netwerken in Noord-Brabant en Limburg geven het Fietsplatform geen toestemming om hun routedata beschikbaar te stellen voor consumententoepassingen. Deze netwerken zijn dan ook niet te downloaden voor consumententoepassingen; de overige netwerken wel. Hiervoor is een wachtwoord nodig. Voordat dit wachtwoord wordt verstrekt, sluit het Fietsplatform een overeenkomst met de aanvragende partij. Deze partij betaalt een servicefee ter dekking van de kosten die het Fietsplatform maakt om de data beschikbaar te stellen.

Wilt u de data voor consumententoepassingen gebruiken, neem dan contact op met Jon Rietman.

> Klik hier voor het uitleveringsbeleid
> Klik hier voor een voorbeeld gebruikersovereenkomst Fietsplatform
> Kijk ook bij Vraag en antwoord

Toch nog iets onduidelijk? Kijk dan eens op de pagina Vraag en antwoord.