Gebruikers

Een gevarieerde groep maakt gebruik van de Routedatabank: gemeenten, onderwijsinstellingen, belangenbehartigers, cartografen, app-bouwers.
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) en Atlas voor de Leefomgeving putten ook uit de Routedatabank.

Denk bij gebruik aan bijvoorbeeld meldkamers. Als een fietser of wandelaar is gevallen of een beginnende bosbrand wil melden, kan de meldkamer de locatie van de melding via een knooppuntnummer sneller vinden.
Een gemeente zet de data in om aan te geven waar de eikenprocessierups bestreden moet worden zodat recreanten hiervan geen hinder ondervinden. Of: een ziekenhuis dat gedetailleerde fiets- en loopinfrastructuur in kaart wil brengen voor een onderzoek naar gezondheid in relatie tot fysieke (leef)omgeving onder ouderen.

Een tevreden gebruiker: “complimenten voor de professionele omgeving waarin ik terecht ben gekomen;
zo’n geoportaal wens je iedereen!”

PDOK

Updates vanuit onze eigen GIS gaan direct door naar de PDOK, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Dit is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Routes zijn daarin te bekijken, maar niet te downloaden.

Klik om naar de PDOK te gaan

Atlas Leefomgeving

Ook Atlas Leefomgeving maakt, dankzij hun koppeling met de PDOK, gebruik van de Routedatabank. De Atlas beoogt om burgers informatie te verschaffen over milieu in brede zin. En daarmee hun het recht op inspraak te geven met de informatie die bij de overheid bekend is. In de Atlas is een wijd arsenaal aan milieu- en ruimtelijke beleidsvelden te bekijken en als lagen in de kaarten te combineren.

Klik om naar Atlas Leefomgeving te gaan