WAAROM DE ROUTEDATABANK

Lees meer over de betekenis van de routedatabank

EÉN CENTRALE PLEK VOOR ROUTEDATA

In Nederland zijn zo’n 40 verschillende beheerders van de routenetwerken die het verloop van de routes ieder op hun eigen wijze bijhouden. De routedatabank zorgt ervoor dat deze netwerken worden samengevoegd tot één landelijk bestand. We besteden samen met de regionale partners veel zorg aan het actueel houden van de landelijke routedata.

We staan voor een hoge kwaliteit en actualiteit van de gegevens in de landelijke routedatabank. Het doorvoeren van wijzigingen in de routenetwerken in de routedatabank gebeurt op basis van informatie vanuit de regio’s. Als routebureaus en andere netwerkbeheerders ons blijven voorzien van informatie over routewijzigingen, dan zorgen we gezamenlijk voor een kwalitatief hoogwaardige routedatabank.

Doel

Het doel van de routedatabank is om één plek te vormen waar recreatieve routedata ontsloten wordt voor derden. Daarbij streven we naar hoge kwaliteit. Dat wil zeggen dat de data de meest actuele is en bruikbaar voor meerdere toepassingen. Hiermee verhogen we het gebruik van recreatieve routes in Nederland.

Kerntaken: ontsnippering kennis en informatie & zorgdragen kwaliteit en actualiteit

De online routedatabank staat open voor verdere uitbreiding met andere recreatievormen. Zo werken we aan één digitaal loket voor recreatieve data. In de lente van 2021 komt de data van Wielersportbond NTFU en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS beschikbaar.

Organisatie

De uiteenlopende activiteiten worden aangestuurd en/of uitgevoerd door een klein team van beroepskrachten werkzaam voor Fietsplatform en Wandelnet. Het in Amersfoort gevestigde bureau krijgt daarbij ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. Zij zorgen ervoor dat meldingen over routes opgemerkt en afgehandeld worden. Zo houden we de routes actueel. Het beheer en onderhoud voor de fiets- en wandelnetwerken is belegd bij regionale routebeherende organisaties.