WAAROM DE ROUTEDATABANK

Lees meer over de betekenis van de routedatabank

EÉN CENTRALE PLEK VOOR ROUTEDATA

In Nederland zijn zo’n 40 verschillende beheerders van fiets- en wandelnetwerken die het verloop van de routes ieder op hun eigen wijze bijhouden. De routedatabank zorgt ervoor dat deze netwerken worden samengevoegd tot één landelijk bestand. We besteden samen met de regionale partners veel zorg aan het actueel houden van de landelijke routedata. Het doorvoeren van wijzigingen in de routenetwerken in de routedatabank gebeurt op basis van informatie vanuit de regio’s.

De NTFU verzamelt informatie over MTB-routes uit diverse bronnen en publiceert deze als landelijk bestand op de routedatabank. De KNHS krijgt zowel informatie van ruiternetwerken van regio’s als van overige ruiterroutes en publiceert deze in één landelijk bestand op de routedatabank.

Doel

Het doel van de routedatabank is om één plek te vormen waar recreatieve routedata ontsloten wordt voor derden. Daarbij streven we naar hoge kwaliteit. Dat wil zeggen dat de data de meest actuele zijn en bruikbaar voor meerdere toepassingen. Hiermee verhogen we het gebruik van recreatieve routes in Nederland.

Kerntaken: ontsnippering kennis en informatie & zorgdragen kwaliteit en actualiteit

De online routedatabank staat open voor verdere uitbreiding met andere recreatievormen. Zo werken we aan één digitaal loket voor recreatieve data. Eind 2021 zijn data van Wielersportbond NTFU en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS gekoppeld.

Organisatie

Het beheer van de routedatabank wordt uitgevoerd door een klein team van beroepskrachten werkzaam voor Fietsplatform en Wandelnet. Het in Amersfoort gevestigde bureau krijgt daarbij ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. Zij zorgen ervoor dat meldingen over routes opgemerkt en afgehandeld worden. Zo houden we de routes actueel. Het beheer en onderhoud voor de fiets- en wandelnetwerken is belegd bij regionale routebeherende organisaties. De NTFU heeft contact met diverse regionale en lokale organisaties die MTB-routes beheren en onderhouden en stelt met hun informatie een actueel landelijk bestand met MTB-routes samen. De KNHS doet hetzelfde voor ruiterroutes en vult het landelijk bestand aan met informatie van regionale ruiternetwerken.