VOOR WIE IS DE ROUTEDATABANK BEDOELD

Het gebruik van de Routedatabank is heel divers.

VAN BELEIDSMAKERS TOT APP-BOUWERS

Het gebruik van de Routedatabank is heel divers. Beleidsmakers gebruiken de data voor het opstellen van regionale plannen of het maken van gebiedsstudies. Zo zet een Groningse gemeente de data in voor het bepalen van hun verkeersbeleid. Een andere toepassing is in het onderwijs, met het gebruik van de data binnen lessen en bij landschapsexcursies.

Ook binnen de belangenbehartiging is de routedata relevant. Staat bijvoorbeeld een spoorwegovergang op de nominatie van opheffing, dan is vanuit de Routedatabank direct te zien welke fiets- en wandelroutes dit treft. De actuele data van de Routedatabank zijn gekoppeld met het Meldpunt Routes, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) en de Atlas Leefomgeving. Daarnaast maken cartografen en app-bouwers gebruik van de routedata.

Op de pagina Gebruikers staan voorbeelden van toepassingen uitgelicht.