Uitleveringsbeleid

Fietsplatform en Wandelnet hanteren ieder een specifiek uitleveringsbeleid.

UITLEVERINGSBELEID PER ORGANISATIE

Liefst werken we met volledig open data. Niet alle regio’s volgen echter hetzelfde beleid inzake datalevering. Daarnaast hanteren Fietsplatform en Wandelnet ook hun eigen beleid, elk te lezen in onderstaande pdf’s.

Uitleveringsbeleid Fietsplatform

Uitleveringsbeleid Wandelnet