Uitleveringsbeleid

Fietsplatform en Wandelnet hanteren ieder een specifiek uitleveringsbeleid.

UITLEVERINGSBELEID PER ORGANISATIE

Liefst werken we met volledig open data. Niet alle regio’s volgen hetzelfde beleid inzake datalevering. Daarnaast hanteren Fietsplatform en Wandelnet ook hun eigen beleid. In de pdf van het uitleveringsbeleid is hier alles over te lezen.

Uitleveringsbeleid Fietsplatform

Uitleveringsbeleid Wandelnet